YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Xét phản ứng. \(_1^2{\rm{H}} + _1^2{\rm{H}} \to _2^3{\rm{H}}e + _0^1{\rm{n}}\)

  Xác định năng lượng tỏa ra bởi phản ứng đó (tính ra MeV và ra J)

  • A. 3,167 MeV và 3,167.1,6.\(10^{-13}\) J
  • B. 4,167 MeV và 3,167.1,6.\(10^{-13}\) J
  • C. 3,167 MeV và 3,167.1,6.\(10^{-14}\) J
  • D. 3,167 MeV và 3,167.1,6.\(10^{-15}\) J

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   Wtỏa = 0,0034.931,5 = 3,167 MeV = 3,167.1,6.\(10^{-13}\) J

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3808

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON