AMBIENT
UREKA
 • Câu hỏi:

  Xét phản ứng. \(_1^2{\rm{H}} + _1^2{\rm{H}} \to _2^3{\rm{H}}e + _0^1{\rm{n}}\)

  Xác định năng lượng tỏa ra bởi phản ứng đó (tính ra MeV và ra J)

  • A. 3,167 MeV và 3,167.1,6.\(10^{-13}\) J
  • B. 4,167 MeV và 3,167.1,6.\(10^{-13}\) J
  • C. 3,167 MeV và 3,167.1,6.\(10^{-14}\) J
  • D. 3,167 MeV và 3,167.1,6.\(10^{-15}\) J

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   Wtỏa = 0,0034.931,5 = 3,167 MeV = 3,167.1,6.\(10^{-13}\) J

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3808

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF