YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tìm phát biểu sai khi nói về phản ứng nhiệt hạch 

  • A. Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng hạt nhân do sự kết hợp của hai hạt nhân nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn 
  • B. Phản ứng nhiệt hạch tỏa năng lượng nhỏ hơn nhiều so với phản ứng phân hạch.
  • C. Phản ứng nhiệt hạch là nguồn năng lượng chính của Mặt Trời. 
  • D.  Sự nổ của bom khinh khí là phản ứng nhiệt hạch kiểm soát được.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Bom khinh khí nổ là phản ứng nhiệt hạch không kiểm soát được

  → D không đúng

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 124609

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON