YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tính năng lượng tỏa ra khi hai hạt nhân 12D tổng hợp thành hạt nhân 24He. Biết năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 12D là 1,1 MeV/nuclôn và của 24He là 7 MeV/nuclôn 

  • A. 11,2 MeV   
  • B. 23,6 MeV
  • C. 32,3 MeV  
  • D. 18,3 MeV

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  W = 4,7 – 4.1,1 = 23,6 MeV

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 42662

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON