YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng hạt nhân

  • A. Tỏa một nhiệt lượng lớn.    
  • B. Cần một nhiệt độ rất cao mới thực hiện được    
  • C. Hấp thụ một nhiệt lượng lớn.
  • D. Trong đó, hạt nhân của các nguyên tử nung chảy thành các nuclon.        

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3835

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON