ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cho phản ứng hạt nhân: \(_{1}^{2}D + \ _{1}^{3}T \rightarrow \ _{2}^{4}He+X+17,6MeV\)

  Tính năng lượng toả ra từ phản ứng trên khi tổng hợp được 2g Hêli. 

   

  • A. \(52,976.10^{24}MeV\)
  • B. \(52,976.10^{23}MeV\)
  • C. \(52,976.10^{25}MeV\)
  • D. \(529,76.10^{23}MeV\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số nguyên tử Hêli có trong 2g Hêli :

  \(N=\frac{m.N_A}{A}=\frac{2.6,023.10^{23}}{4}=3,01.10^{23}\)

  Năng lượng toả ra  gấp N lần năng lượng của một phản ứng nhiệt hạch: 

  \(E=N.Q=3,01.10^{23}.17,6=52,976.10^{23} MeV\)

  → Chọn đáp án B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE