AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho phản ứng hạt nhân : \(_{4}^{9}\textrm{Be}+_{1}^{1}\textrm{H}\rightarrow _{2}^{4}\textrm{He}+ _{3}^{6}\textrm{Li}\)

   Hãy cho biết đó là phản ứng tỏa năng lượng hay thu năng lượng. Xác định năng lượng tỏa ra hoặc thu vào. Biết \(m_{Be}\) = 9,01219 u; \(m_p\) = 1,00783 u; \(m_{Li}\) = 6,01513 u; \(m_X\) = 4,0026 u; 1u = 931 MeV/c2

  • A. 2,132MeV
  • B. 4,264 J
  • C. 4,264MeV
  • D. 2,132J

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: 

  \(m_0=m_{Be}+m_p=10,02002u\)

  \(m=m_{X}+m_{Li}=10,01773u\)

  Vì \(m_0>m\) nên phản ứng tỏa năng lượng.

  Năng lượng tỏa ra: \(\Delta E=(m_0-m).c^2= (10,02002-10,01773).931 = 2,132MeV\)

  → Chọn đáp án A

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>