YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho phản ứng: \(_{1}^{2}H + \ _{1}^{3}H \rightarrow \ _{2}^{4}He+_{0}^{1}\textrm{n}\)+ 17,6 MeV.

  Tính năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được  1 gam khí heli.

   

  • A. \(4,24.10^{15}J\)
  • B. \(4,24.10^{13}J\)
  • C. \(4,24.10^{12}J\)
  • D. \(4,24.10^{11}J\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có:

  \(W=\frac{m.N_A}{A}.\Delta W=\frac{1.6,023.10^{23}}{4}.17,6.1,6.10^{-13}=4,24.10^{11}J\)

  → Chọn đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3825

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON