AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho phản ứng: \(_{1}^{2}H + \ _{1}^{3}H \rightarrow \ _{2}^{4}He+_{0}^{1}\textrm{n}\)+ 17,6 MeV.

  Tính năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được  1 gam khí heli.

   

  • A. \(4,24.10^{15}J\)
  • B. \(4,24.10^{13}J\)
  • C. \(4,24.10^{12}J\)
  • D. \(4,24.10^{11}J\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có:

  \(W=\frac{m.N_A}{A}.\Delta W=\frac{1.6,023.10^{23}}{4}.17,6.1,6.10^{-13}=4,24.10^{11}J\)

  → Chọn đáp án D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>