ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho phản ứng: \(_{1}^{2}H + \ _{1}^{3}H \rightarrow \ _{2}^{4}He+_{0}^{1}\textrm{n}\)+ 17,6 MeV.

  Tính năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được  1 gam khí heli.

   

  • A. \(4,24.10^{15}J\)
  • B. \(4,24.10^{13}J\)
  • C. \(4,24.10^{12}J\)
  • D. \(4,24.10^{11}J\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có:

  \(W=\frac{m.N_A}{A}.\Delta W=\frac{1.6,023.10^{23}}{4}.17,6.1,6.10^{-13}=4,24.10^{11}J\)

  → Chọn đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3825

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON