YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 146 SGK Vật lý 12

Giải bài 7 tr 146 sách GK Lý lớp 12

Một ống Cu-lít-giơ có công suất 400 W, hiệu điên thế giữa anôt và catôt có giá trị 10kV. Hãy tính:

a) Cường độ dòng điện và số êlectron qua ống trong mỗi giây.

b) Nhiệt lượng tỏa ra trên anôt trong mỗi phút

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Nhận định và phương pháp: 

Bài 7  là dạng bài tính toán các giá trị trong  một ống Cu- lít- giơ như cường độ dòng điện và số êlectron qua ống trong mỗi giây và nhiệt lượng tỏa ra trên anôt trong mỗi phút, dữ kiện đề bài cho ta là các giá trị công suất và  hiệu điện thế giữa 2 đầu ống Cu- lít- giơ.

Cách giải : 

 • Ta tiến hành giải bài này theo các bước như sau:

  • Bước 1: Tính cường độ dòng điện  qua ống từ công thức: \(I=\frac{P}{U}\)

  • Bước 2: Tính số êlectron qua ống trong mỗi giây từ công thức  \(N=\frac{I}{e}\)

  • Bước 3: Tính nhiệt lượng tỏa ra trên anôt trong mỗi phút: Q = Pt 

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 7 như sau: 

 • Ta có :

Câu a: 

 • Cường độ dòng điện:   \(I=\frac{P}{U}\)= 0,04 A = 40 mA.

 •  Số êlectron qua ống trong mỗi giây:

\(N=\frac{I}{e}=\frac{0,04}{1,6.10^{-19}}=2,5.10^{27}\) êlectron/ giây

Câu b:

 •  Nhiệt lượng tỏa ra trên anôt trong mỗi phút: Q = Pt = 400. 60 = 24000 J

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 7 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 146 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON