YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 12 Bài 28 Tia X - Tia Rơnghen

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 12 Bài 28 về Tia X - Tia Rơnghen - Vật lý 12 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ATNETWORK

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON