YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 146 SGK Vật lý 12

Giải bài 6 tr 146 sách GK Lý lớp 12

Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống Cu- lít- giơ là 10 kV. Tính tốc độ và động năng cực đại của các êlectron, khi đập vào catôt.

Cho biết khối lượng và điện tích của êlectron:

me =  9,1.10-31 kg; -e = -1,6. 10-19 C.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Nhận định và phương pháp: 

Bài 6 là dạng bài tính  tốc độ và động năng cực đại của các êlectron khi đập vào catôt của một ống Cu- lít- giơ, dữ kiện đề bài cho ta là các thông số khối lượng và điện tích của e, hiệu điện thế giữa 2 đầu ống Cu- lít- giơ

Cách giải : 

  • Ta tiến hành giải bài này theo các bước như sau:

    • Bước 1: Thiết lập công thức tính động năng cực đại của các êlectron:  \(W_{d_{max}}=\frac{1}{2}m.v_{max}^{2}=e.U\)

    • Bước 2: Sau khi có \(W_{d_{max}}\) ⇒  Tính  tốc độ  cực đại của các êlectron: \(v_{max}=\sqrt{\frac{2eU}{m}}\)

Lời giải: 

  • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 6 như sau: 

  • Ta có :

    • Từ công thức: \(W_{d_{max}}=\frac{1}{2}m.v_{max}^{2}=e.U\) 

⇒ \(W_{d_{max}}=1,6.10^{-15}J\)

⇒ \(v_{max}=\sqrt{\frac{2eU}{m}}\) = \(\sqrt{\frac{2.1,6.10^{-19}.10000}{9,1.10^{-31}}}=0,593.10^8 m/s\) 

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 146 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON