YOMEDIA

Bài tập 6 trang 146 SGK Vật lý 12

Giải bài 6 tr 146 sách GK Lý lớp 12

Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống Cu- lít- giơ là 10 kV. Tính tốc độ và động năng cực đại của các êlectron, khi đập vào catôt.

Cho biết khối lượng và điện tích của êlectron:

me =  9,1.10-31 kg; -e = -1,6. 10-19 C.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Nhận định và phương pháp: 

Bài 6 là dạng bài tính  tốc độ và động năng cực đại của các êlectron khi đập vào catôt của một ống Cu- lít- giơ, dữ kiện đề bài cho ta là các thông số khối lượng và điện tích của e, hiệu điện thế giữa 2 đầu ống Cu- lít- giơ

Cách giải : 

 • Ta tiến hành giải bài này theo các bước như sau:

  • Bước 1: Thiết lập công thức tính động năng cực đại của các êlectron:  \(W_{d_{max}}=\frac{1}{2}m.v_{max}^{2}=e.U\)

  • Bước 2: Sau khi có \(W_{d_{max}}\) ⇒  Tính  tốc độ  cực đại của các êlectron: \(v_{max}=\sqrt{\frac{2eU}{m}}\)

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 6 như sau: 

 • Ta có :

  • Từ công thức: \(W_{d_{max}}=\frac{1}{2}m.v_{max}^{2}=e.U\) 

⇒ \(W_{d_{max}}=1,6.10^{-15}J\)

⇒ \(v_{max}=\sqrt{\frac{2eU}{m}}\) = \(\sqrt{\frac{2.1,6.10^{-19}.10000}{9,1.10^{-31}}}=0,593.10^8 m/s\) 

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 146 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Thánh Tông

  Nguyên tử đang ở trạng thái dừng có mức năng lượng -7,5eV phát ra photon có năng lượng 2,62eV thì nguyên tử sẽ chuyển xuống trạng thái dừng có mức năng lượng?

  A. 10,12 eV

  B. -4,88 eV

  C. -10,12 eV

  D. 4,88 eV

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach dang

  Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hidro được xác định bàng biểu thức En = \(\dfrac{-13.6}{n^2}\)eV (n= 1,2,3,...). Nếu nguyên tử hidro hấp thụ 1 photon có năng lượng 2.55eV thì bước sóng nhỏ nhất của bức xạ mà nguyên tử hidro có thể phát xạ là:

  A.9,74.10-8

  B.4,87.10-8

  C.1,22.10-8

  D.1,46.10-8

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach dang

  Cho biết các mức năng lượng ở các trạng thái dừng của nguyên tử hidro xác định theo công thức En = -13.6/n2 (eV), n nguyên dương. Tỉ số giữa bước sóng lớn nhất và bước sóng nhỏ nhất trong các dãy Laiman, Banme, Pasen của quang phổ hiđrô tuân theo công thức

  A.4n/(2n-1)

  B.(n+1)2/(2n+1)

  C.(n+1)2/(2n-1)

  D.4n/(2n+1)

  Theo dõi (0) 7 Trả lời
 • Chai Chai

  Khi nói về quang phổ vạch phát xạ, phát biểu nào sau đây đúng?

  A. Quang phổ vạch phát xạ của một nguyên tố là một hệ thống những vạch tối nằm trên nền màu của quang phổ liên tục.

  B. Quang phổ vạch phát xạ của một nguyên tố là một hệ thống những vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.

  C. Quang phổ vạch phát xạ do chất rắn hoặc chất lỏng phát ra khi bị nung nóng.

  D. Trong quang phổ vạch phát xạ của hiđrô, ở vùng ánh sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng là vạch đỏ, vạch cam, vạch chàm và vạch tím.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA