YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 28 Vật lý 12 Cơ bản & Nâng cao

Hướng dẫn giải bài tập SGK Cơ bản và Nâng cao chương trình Vật lý 12 Bài 28 Tia X và Tia Rơnghen giúp các em học sinh năm vững phương pháp giải bài tập và ôn luyện tốt kiến thức lý thuyết.

Xem video giải bài tập tại: https://www.youtube.com/watch?v=Rr4cOrc0zzM

ATNETWORK

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON