YOMEDIA
NONE

Bài tập 28.8 trang 79 SBT Vật lý 12

Giải bài 28.8 tr 79 sách BT Lý lớp 12

Tia có bước sóng nào nêu dưới đây là tia X ?

A. 5.10-6 m.        B. 5.10-8 m.

C. 5.10-10 m.        D. 5.10-12 m.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Tia có bước sóng 5.10-10 m là tia X .

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28.8 trang 79 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON