YOMEDIA
NONE

Bài tập 28.13 trang 80 SBT Vật lý 12

Giải bài 28.13 tr 80 sách BT Lý lớp 12

Một Ống Cu-lít-giơ có công suất trung bình 300 W, hiệu điên thế giữa anôt và catôt có giá trị 10 kV. Hãy tính :

a) Cường độ dòng điộn và số êlectron qua ống trong mỗi giây.

b) Tốc độ của các êlectron khi tới anôt. Bỏ qua tốc độ ban đầu của êlectron khi bật ra khỏi catôt. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

a) \(I = \frac{P}{U} = \frac{{300}}{{10000}} = 0,03A = 30mA\)

Số e qua ống mỗi giây:

\(N = \frac{I}{e} = \frac{{0,03}}{{1,{{6.10}^{ - 19}}}} = 1,{875.10^7}e/s\)

b) Vận tốc cực đại của e:

\(v = \sqrt {\frac{{ - 2e{U_{KA}}}}{{{m_e}}}} = 59,{3.10^7}m/s\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28.13 trang 80 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON