YOMEDIA
NONE

Bài tập 28.10 trang 79 SBT Vật lý 12

Giải bài 28.10 tr 79 sách BT Lý lớp 12

Tia X là

A. dòng êlectron phản xạ trên đối catôt.

B. dòng iôn dương bị bật ra khỏi đối catôt.

C. dòng ánh sáng xanh chiếu vào thành thủy tinh làm phát quang thành thủy tinh.

D. là một loại sóng điện từ có bước sóng rất ngắn.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án D.

Tia X là một loại sóng điện từ có bước sóng rất ngắn.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28.10 trang 79 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON