YOMEDIA
NONE

Bài tập 28.16 trang 80 SBT Vật lý 12

Giải bài 28.16 tr 80 sách BT Lý lớp 12

Trong một ống Cu-lít-giơ, tốc độ của êlectron khi tới anôt là 50000 km/s. Để giảm tốc độ này 8000 km/s, phải giảm hiệu điện thế giữa hai đầu ống bao nhiêu ? 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{v = 50000km/s = {{5.10}^7}m/s}\\ {}&{ \Rightarrow U = \frac{{m{v^2}}}{{2e}} = 7100V} \end{array}\)

mà :

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{v' = v - 8000 = 42000km/s = {{42.10}^6}m/s}\\ {}&{ \Rightarrow U' = \frac{{m{v^{\prime 2}}}}{{2e}} = 5000V} \end{array}\)

Vậy phải giảm hiệu điện thế:

\({\rm{\Delta }}U = U - U' = 2100V\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28.16 trang 80 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON