YOMEDIA
NONE

Một chất phóng xạ X có hằng số phóng xạ λ.

Ở thòi điểm t0 = 0, có N0 hạt nhân X. Tính từ t0 đến t, số hạt nhân của chất phóng xạ X bị phân rã là:

A. N0e-λt                       

B. N0(1-e-λt)                  

C. N0(1+e-λt)

D. N0(1-λt)

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

  • Số hạt nhân bị phân rã là

    \(\Delta N = {N_0}.\left( {1 - {e^{ - \frac{t}{T}}}} \right) = {N_0}.\left( {1 - {e^{ - \lambda t}}} \right)\)

     => Chọn B.

      bởi Nguyễn Trà Giang 27/02/2021
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON