ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 34.2 trang 98 SBT Vật lý 12

Giải bài 34.2 tr 98 sách BT Lý lớp 12

Trong laze rubi có sự biến đổi của dạng năng lượng nào dưới đây thành quang năng ?

A. Điện năng.

B. Cơ năng.

C. Nhiệt năng.

D. Quang năng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án D.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34.2 trang 98 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1