ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 34.8 trang 100 SBT Vật lý 12

Giải bài 34.8 tr 100 sách BT Lý lớp 12

Màu đỏ của rubi do ion nào phát ra ?

A. Ion nhôm.        B. Ion ôxi.

C. Ion crôm.        D. Các ion khác.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án C.

Màu đỏ của rubi do ion crôm phát ra  

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34.8 trang 100 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1