ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 34.4 trang 99 SBT Vật lý 12

Giải bài 34.4 tr 99 sách BT Lý lớp 12

Thuật ngữ LAZE chỉ nội dung nào dưới đây?

A. Một nguồn phát sáng mạnh.

B. Một nguồn phát ánh sáng đơn sắc.

C. Một nguồn phát chùm sáng song song, đơn sắc.

D. Một máy khuếch đại ánh sáng dựa vào hiện tượng phát xạ cảm ứng của nguyên tử.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án D.

Một máy khuếch đại ánh sáng dựa vào hiện tượng phát xạ cảm ứng của nguyên tử.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34.4 trang 99 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1