ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 248 SGK Vật lý 12 nâng cao

Bài tập 2 trang 248 SGK Vật lý 12 nâng cao

Ánh sáng lân quang là ánh sáng

    A. Được phát ra bởi cả chất rắn, chất lỏng lẫn chất khí.

    B. Hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích.

    C. Có thể tồn tại trong thời gian dài hơn 10-8 s sau khi tắt ánh sáng kích thích.

    D. Có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng kích thích. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

- Lân quang là hiện tượng mà ánh sáng phát quang còn kéo dài từ vài phần giây, đến hàng giờ (tuỳ theo chất) sau khi tắt ánh sáng kích thích. Nó thường xảy ra với các chất rắn.

- Có thể tồn tại trong thời gian dài hơn 10-8 s sau khi tắt ánh sáng kích thích.

Chọn đáp án C.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 248 SGK Vật lý 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1