YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 34.10 trang 100 SBT Vật lý 12

Giải bài 34.10 tr 100 sách BT Lý lớp 12

Người ta dùng một laze CO2 có công suất P = 10 W để làm dao mổ. Tia laze chiếu vào chỗ nào sẽ làm cho nước của phần mô ở chỗ đó bốc hơi và mô bị cắt. Chùm tia laze có bán kính r = 0,1 mm và di chuyển với tốc độ v = 0,5 cm/s trên bề mặt của một mô mềm.

a) Tính nhiệt lượng cần thiết để làm bốc hơi 1 mm3 nước ở 37oC.

b) Tính thể tích nước mà tia laze có thể làm bốc hơi trong 1 s.

c) Ước tính chiều sâu cực đại của vết cắt.

Nhiệt dung riêng của nước : C = 4,18 kJ/(kg.K).

Nhiệt hoá hơi riêng của nước : L = 2 260 kJ/kg. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Khối lượng nước cần làm cho bốc hơi :

m = Vp = 1.10-6 kg với V = 1 mm3 = 1.10-9 m3 và ρ = 1000kg/m3.

Nhiệt lượng cần thiết để đưa khối nước từ 37oC đến điểm sôi .

Q1 = mC( 100 - 37) = 1.10-6.4 180.63 = 0,26334 J

Nhiệt lượng cần thiết để làm khối nước chuyển từ thể lổng sang thể khí ở điểm sôi :

Q2 = mL= 1.10-6.2 260.103 = 2,26 J

Nhiệt lượng cần thiết để làm bốc hơi 1 mm3 nước ở 37oC :

Q = Q1 + Q2 = 0,26334 + 2,26 = 2,52334 J = 2,52 J

b) Nhiệt lượng mà vùng mô bị chiếu nhận được từ tia laze trong 1 s:

Q’ = ℘.1 = 10J

Thể tích nước bị bốc hơi trong 1s:

\(V' = \frac{{Q'}}{Q} = \frac{{10}}{{2,52334}} = 3,963m{m^3}\)

c) Chiều dài của vết cắt trong 1s:

\(l = v.1 = 0,5cm = 5mm\)

Diện tích của vết cắt trong 1s:

\(S = 2rl = 2.0,15 = 1m{m^2}\)

Chiều sâu cực đại của vết cắt:

\(h = \frac{{V'}}{S} = \frac{{3,963}}{1} = 3,963mm \approx 4mm\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34.10 trang 100 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF