YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 34.3 trang 99 SBT Vật lý 12

Giải bài 34.3 tr 99 sách BT Lý lớp 12

Hiệu suất của một laze

A. nhỏ hơn 1.       

B. bằng 1.

C. lớn hơn 1.       

D. rất lớn so với 1.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án A.

Hiệu suất của một laze nhỏ hơn 1.       

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34.3 trang 99 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF