ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 247 SGK Vật lý 12 nâng cao

Bài tập 1 trang 247 SGK Vật lý 12 nâng cao

Ánh sáng huỳnh quang là ánh sáng

    A. Tồn tại trong thời gian dưới 10-8s sau khi tắt ánh sáng kích thích.

    B. Hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích.

    C. Có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng kích thích.

    D. Do các tinh thể phát ra, khi được kích thích bằng ánh sáng Mặt Trời. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

- Huỳnh quang là hiện tượng mà ánh sáng phát quang tắt ngay khi ngừng ánh sáng kích thích. Nó thường xảy ra với chất lỏng và chất khí.

- Thời gian phát quang nhỏ hơn 10-8s.

Chọn đáp án B.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 247 SGK Vật lý 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1