YOMEDIA

Tiếng Anh Lớp 6 Kết nối tri thức Unit 9: Cities of the world - Các thành phố trên thế giới

Bài giảng Unit 9 Cities of the world dưới đây được Hoc247 biên soạn với đầy đủ nội dung, bám sát chương trình SGK Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức. Bài học sẽ cung cấp cho các em học sinh tóm tắt lý thuyết, bài tập minh họa và bài tập trắc nghiệm liên quan đến chủ đề Các thành phố trên thế giới. Phần hỏi đáp sẽ giúp các em củng cố kiến thức, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ cho việc học đạt kết quả tốt.

Chủ đề Tiếng Anh 6

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON