YOMEDIA
NONE

Getting started Unit 9 lớp 6 Cities of the world


Bài học Getting started mở đâu Unit 9 với chủ đề "Các thành phố trên thế giới". Bài học cung cấp bài đọc để các em có cái nhìn khái quát về chủ đề và giới thiệu một số từ mới. Để hiểu rõ hơn, các em cùng xem chi tiết bài học bên dưới nhé!

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

What nice photos! (Những bức ảnh thật đẹp!) 

1.1. Unit 9 Lớp 6 Getting started Task 1

Listen and read. (Nghe và đọc)

Tạm dịch

Mai: Tom, đây có phải là những bức ảnh chụp từ ngày nghỉ của bạn không?

Tom: Đúng vậy. Đây là Sydney, một thành phố ở Úc.

Mai: Thành phố như thế nào?

Tom: Thật thú vị với rất nhiều bãi biển.

Mai: Thật là một nơi tuyệt đẹp!

Tom: Đúng vậy, những bãi biển của thành phố này rất sạch.

Mai: Tuyệt vời. Ồ, đây là Luân Đôn. Trời không mưa phải không? Trông thời tiết thật tệ!

Tom: Đúng vậy, trời mưa suốt. Bạn có thấy Big Ben không?

Mai: Ừ ... trên sông Thames. Đó là một địa danh của Luân Đôn.

Tom: Đúng vậy. Còn đây là Quảng trường Thời đại ở New York, đông đúc nhưng thú vị.

Mai: Bạn thật may mắn khi được đến thăm nhiều nơi.

Tom: Đúng vậy. Còn bạn thì sao?

Mai: Đây là một vài bức ảnh của mình. Đây là...

1.2. Unit 9 Lớp 6 Getting started Task 2

Write the name of the cities in the correct place. (Viết tên các thành phố vào đúng chỗ)

Guide to answer

1. New York

2. London

3. Sydney

1.3. Unit 9 Lớp 6 Getting started Task 3

Read the conversation again and match the cities with the adjectives describing them. (Đọc lại đoạn hội thoại và nối các thành phố với các tính từ mô tả chúng)

Guide to answer

1. c, d

2. a

3. b, e

Tạm dịch

1. Sydney - thú vị, xinh đẹp

2. Luân Đôn - nhiều mưa

3. New York - đông đúc, thú vị

1.4. Unit 9 Lớp 6 Getting started Task 4

Match the cities with their landmark. (Ghép các thành phố với địa danh của chúng)

Guide to answer

1. c                 2. d                  3. a                   4.b

1.5. Unit 9 Lớp 6 Getting started Task 5

GAME (Trò chơi)

What the city is it? (Đây là thành phố gì?)

Example

A: What's it like?

B: It has beautiful beaches.

C: Is it in Australia?

B: Yes, it is.

A: lt’s Sydney.

B: Right.

Tạm dịch

A: Thành phố như thế nào?

B: Thành phố có những bãi biển tuyệt đẹp.

C: Thành phố ở Úc phải không?

B: Đúng vậy.

A: Đó là Sydney.

B: Đúng rồi.

Guide to answer

A: What's it like?

B: It has rainy weather.

A: Is it London?

B: Yes, it is.

Tạm dịch

A: Thành phố như thế nào?

B: Thành phố có thời tiết nhiều mưa.

C: Đó có phải là Luân Đôn không?

B: Đúng vậy.

Bài tập minh họa

Choose the best option for each sentence.

1. Young people _________ obey their parents.

a. must

b. may

c. will

d. ought to

2. Laura, you and the kids just have dinner without waiting for me. I _________ work very hard today.

a. can

b. may

c. should

d. would

3. I _________ be delighted to show you round the factory.

a. ought to

b. would

c. might

d. can

4. Leave early so that you _________ miss the bus.

a. didn't

b. won't

c. shouldn't

d. mustn't

5. Jenny's engagement ring is enormous! It _________ have cost a fortune.

a. must

b. might

c. will

d. should

6. You _________ to write them today.

a. should

b. must

c. have

d. ought

7. I hope I _________ find it.

a. will

b. shall

c. could

d. must

8. Unless he runs he _________ catch the train.

a. will

b. mustn't

c. wouldn't

d. won't

Key

1. a; 2. c; 3. b; 4. b;

5. a; 6. c; 7. a; 8. d

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau đây:

  • rainy: đầy mưa
  • crowded: đông đúc
  • exciting: hào hứng, thú vị
  • beautiful: xinh đẹp
  • interesting: thú vị

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Getting started - Unit 9 chương trình Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 9 lớp 6 Kết nối tri thức Getting started - Khởi động.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Getting started - Unit 9 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON