YOMEDIA

Tiếng Anh Lớp 6 Chân trời sáng tạo Starter Unit

Mở đầu chương trình Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo, các em sẽ tìm hiểu về Starter Unit. Bài học tóm tắt lý thuyết, cung cấp các bài tập minh họa và các câu hỏi trắc nghiệm để các em ôn tập và củng cố kiến thức đã học. Bên cạnh đó, hệ thống hỏi đáp sẽ giúp các em phát triển thêm ý, từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng. Các em xem nội dung chi tiết ngay sau đây.

Chủ đề Tiếng Anh 6

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON