YOMEDIA
NONE

Skills 1 Unit 9 lớp 6 Cities of the world


Mời các em đến với bài học Skills 1 - Unit 9 để luyện kĩ năng đọc và nói. Các em sẽ đọc bưu thiếp của Mai viết cho ông bà kể về kì nghỉ ở Stokholm và nói về một thành phố mà em biết. Chúc các em học tốt.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

Reading (Đọc hiểu)

1.1. Unit 9 Lớp 6 Skills 1 Task 1

Work in groups. Look at the postcard and discuss. (Làm việc nhóm. Nhìn vào bưu thiếp và thảo luận)

1. When do people write a postcard? (Khi nào mọi người viết bưu thiếp?)

2. What do they often write on a postcard? (Họ thường viết gì trên bưu thiếp?)

Guide to answer

1. When people want to show  someone how nice of a time they are having on their vacation. (Khi mọi người muốn cho ai đó thấy họ đang có khoảng thời gian tuyệt vời như thế nào trong kỳ nghỉ của mình)

2. To tell someone about the weather and what they do on their vacation. (Để nói với ai đó về thời tiết và những gì họ làm trong kỳ nghỉ của họ)

1.2. Unit 9 Lớp 6 Skills 1 Task 2

Read a poscard and answer the questions. (Đọc bưu thiếp và trả lời các câu hỏi)

1. This postcard is about............... in Stockholm.

A. the weather             B. a holiday

C. landscapes

2. Guests can ..........  in the hotel.

A. exercise                     B. cycle

C. see Swedish art

3. Mai and her parents rented bikes to............ .

A. cycle around the hotel

B. visit the Old Town

C. go shopping

4. “Fika"  is a .............. 

A. traditional café

B. palace

C. coffee break

Guide to answer

1. B                 2. A             3. B               4. A

Tạm dịch

1. Bưu thiếp này nói về ............... ở Stockholm.

B. một kỳ nghỉ

2. Khách có thể .......... trong khách sạn.

A. bài tập

3. Mai và bố mẹ đã thuê xe đạp để .............

B. thăm Phố Cổ

4. “Fika’ ”là một ..............

C. giờ nghỉ giải lao

Tạm dịch bưu thiếp

Ngày 6 tháng 9

Ông bà yêu quý,

Stockholm thật thú vị! Thời tiết hoàn hảo, luôn có nắng. Khách sạn của chúng cháu rất tốt. Khách sạn có một hồ bơi và một phòng tập thể dục. Khách sạn còn mang đến những bữa sáng ngon. Hôm qua, bố , mẹ và cháu thuê ba chiếc xe đạp và đạp vòng quanh Phố cổ. Bố mẹ cháu đội mũ bảo hiểm của họ và cháu đội mũ bảo hiểm của cháu. Đầu tiên chúng cháu thăm Cung điện hoàng gia. Cung điện thật đẹp! Mẹ cháu thích cung điện này. Bà ấy nói "Nghệ thuật Thụy Điển thật đáng ngạc nhiên". Sau đó, chúng cháu có một "fika", giờ nghỉ giải lao, tại một quán cà phê truyền thống. Mọi thứ rất tuyệt vời.

Ước gì ông bà ở đây!

Chào thân ái,

Mai.

1.3. Unit 9 Lớp 6 Skills 1 Task 3

Read the text and match the places with the things they have. (Đọc văn bản và kết hợp các địa điểm với những thứ các địa diểm này có.)

Guide to answer

1. b, c

2. a, d, e

Tạm dịch

Speaking (Nói)

1.4. Unit 9 Lớp 6 Skills 1 Task 4

Work in groups. Choose a city you know. Discuss and answer the questions below. (Làm việc nhóm. Chọn một thành phố mà em biết. Thảo luận và trả lời các câu hỏi bên dưới.)

- What city is it? (Đó là thành phố nào?)

- What is it like? (the weather, the food ....) (Thành phố như thế nào? (thời tiết, đồ ăn...)

-  What can you see and do there? (Bạn có thể nhìn ngắm gì và làm gì ở đó?)

- How do you feel about it? (Bạn cảm thấy thế nào về thành phố?)

Guide to answer

- Da Nang (Đà Nẵng)

- The weather is pleasant and cool. The food is very cheap and delicious. The people are very friendly. (Thời tiết dễ chịu, mát mẻ. Thức ăn rất rẻ và ngon. Người dân rất thân thiện.)

- We can eat and visit many places. (Chúng mình có thể ăn uống và thăm thú nhiều nơi.)

- I love this city. (Mình yêu thành phố này.)

1.5. Unit 9 Lớp 6 Skills 1 Task 5

Share the information you have collected in 4 with your class. (Chia sẻ thông tin em đã thu thập được trong bài 4 với lớp.)

You may start your talk with: (Em có thể bắt đầu bài nói chuyện của mình bằng:)

We're going to tell you about ... (Chúng mình sẽ kể cho bạn nghe về ...)

Guide to answer

Da Nang - The most liveable city in VietNam.

The weather in Da Nang is pleasant and cool. Da Nang has My Khe beach which is very beautiful and clean. The food is very cheap and delicious. The people are very friendly. We can eat and visit many places. We can swim every day. I love this city.

Tạm dịch

Đà Nẵng - Thành phố đáng sống nhất Việt Nam.

Thời tiết Đà Nẵng dễ chịu, mát mẻ. Đà Nẵng có bãi biển Mỹ Khê rất đẹp và sạch. Thức ăn rất rẻ và ngon. Người dân rất thân thiện. Chúng mình có thể ăn uống và thăm thú nhiều nơi. Chúng mình có thể bơi hàng ngày. Mình yêu thành phố này.

Bài tập minh họa

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

This is a picture of Seoul, the capital of South Korea. The country is located in Asia continent. Why is Seoul famous? It is the historical center of the country. Seoul has many temples and four major palaces. And Gyeongbokgung is one of the most famous one. Seoul is also a modern city with the population of more than 10 million people. Seoul has big markets for visitors to shop in. Restaurants offer traditional Korean dishes such as kimchi, rice and noodle. It’s a lot of fun to visit Seoul.

Question 1: Seoul is the capital of North Korea.

A. True

B. False

Question 2: South Korea is located in Asia continent.

A. True

B. False

Question 3: Seoul don’t have any temples.

A. True

B. False

Question 4: Seoul has the population of over 10 million.

A. True

B. False

Question 5: Visiting Seoul, you can eat kimchi.

A. True

B. False

Key

1 - B

2 - A

3 - B

4 - A

5 - A

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần luyện tập:

- Đọc bưu thiếp của Mai viết cho ông bà.

- Nói về một thành phố mà em biết.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Skills 1 - Unit 9 chương trình Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 9 lớp 6 Kết nối tri thức Skills 1 - Các kĩ năng 1.

 • Câu 1: Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions

  Paris is my favorite city. It is the capital city of France. It is very well-known as the City of Light. It is located on the Seine River. It covers an area of 105.4 square kilometers. You can see many fascinating things and sights in Paris. The most popular landmark is Eiffel tower. In Paris, you will find many shopping areas. One of the famous shopping areas is Mont Mart. It has a lot of wine shops, bakeries, clothing shops, restaurants, etc.

  Is Paris the capital of Singapore?

  • A. Yes, it is.
  • B. No, it is.
  • C. Yes, it isn’t.
  • D. No, it isn’t.
  • A. on Seine river
  • B. in England
  • C. in Antarctica
  • D. at sea
  • A. under 100 sq. km.
  • B. over 100 sq. km.
  • C. uner 50 sq. km.
  • D. over 50 sq. km.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Skills 1 - Unit 9 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON