YOMEDIA

Tiếng Anh Lớp 6 Chân trời sáng tạo Unit 2: Days - Các ngày

Unit 2 Days gồm các phần tóm tắt lý thuyết, sửa bài tập SGK và cung cấp bài tập minh họa cũng như các câu hỏi trắc nghiệm để các em ôn tập và chuẩn bị bài học trong chương trình Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo. Hệ thống hỏi đáp theo chủ đề Các ngày giúp các em phát triển thêm ý, từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng.

Chủ đề Tiếng Anh 6

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON