YOMEDIA

Tiếng Anh Lớp 6 Kết nối tri thức Unit 5: Natural wonders of Viet Nam - Những kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam

Dưới đây là nội dung Unit 5 Natural wonders of Viet Nam​​ của chương trình Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức được Hoc247 biên soạn thông qua các phần học trong SGK. Bài học cung cấp đầy đủ kiến thức, chữa bài tập SGK; đồng thời cung cấp các câu hỏi trắc nghiệm để các em có thể tự luyện tập, đối chiếu đáp án, đánh giá năng lực bản thân. Bên cạnh đó hệ thống hỏi đáp đi kèm sẽ giúp các em nâng cao khả năng giải quyết các bài tập khó và tích lũy vốn từ vựng liên quan đến chủ đề "Những kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam".

Chủ đề Tiếng Anh 6

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON