YOMEDIA

Tiếng Anh Lớp 6 Kết nối tri thức Unit 6: Our Tet holiday - Ngày Tết của chúng ta

Unit 6 Our Tet holiday gồm các phần tóm tắt lý thuyết, bài tập minh họa và bài tập trắc nghiệm giúp các em ôn tập và chuẩn bị bài học trong chương trình Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức. Các thắc mắc của các em sẽ được giải quyết dễ dàng với hệ thống hỏi đáp theo chủ đề "Ngày Tết của chúng ta". Hoc247 hi vọng bài học giúp các em ghi nhớ nhiều từ vựng, cách phát âm và điểm ngữ pháp mới một cách hiệu quả.

Chủ đề Tiếng Anh 6

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON