YOMEDIA
NONE

Skills Review 3 lớp 6


Nhằm giúp các em rèn luyện bốn kĩ năng: nghe, nói, đọc và viết, Hoc247 đã biên soạn và gửi đến các em bài học Skills - Review 3 . Thông qua các bài tập được biên soạn chi tiết dưới đây, Hoc247 hi vọng các em sẽ luyện tập và phát triển các kĩ năng của mình.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

Reading (Đọc hiểu)

Strange sports (Các môn thể thao lạ)

1.1. Review 3 Lớp 6 Skills Task 1

Read the two descriptions of strange sports and choose titles for them. (Đọc hai đoạn miêu tả về các môn thể thao và chọn tiêu đề cho nó)

 

Guide to answer

1. B        2. A

Tạm dịch

1. Lăn pho mát 

Đây là một môn thể thao đơn giản. Người dự thi lăn một miếng pho mát lớn từ trên đỉnh đồi. Họ chạy theo sau miếng pho mát và cố gắng bắt lấy. Có rất ít người có thể bắt miếng pho mát vì miếng pho mát chạy rất nhanh, khoảng 112 km một giờ.

2. Vật ngón chân

Đây là một môn thể thao phổ biến cho trẻ em. Trò chơi này bắt nguồn từ Derbyshire ở phía Bắc nước Anh. Hai đứa trẻ sẽ ngoắc ngón chân cái lại với nhau rồi cố đẩy chân của đối phương chạm đất. Trò này cũng tương tự như trò vật tay.

1.2. Review 3 Lớp 6 Skills Task 2

Use the information from the passages above to tick the correct box. (Dùng thông tin trong đoạn văn trên để tích vào ô đúng)

Guide to answer

Speaking (Nói)

1.3. Review 3 Lớp 6 Skills Task 3

Work in groups. Interview your classmates about their lives. Take notes of their answers and report to the class. (Làm việc theo nhóm. Phỏng vấn bạn cùng lớp về cuộc sống của họ. Ghi chú lại câu trả lời và tường thuật lại).

Tạm dịch

Listening (Nghe)

1.4. Review 3 Lớp 6 Skills Task 4

Listen to a talk about Singpapore and fill the missing information. (Nghe bài nói về Singapore và điền vào thông tin còn thiếu)

Guide to answer

1. visitors

2. slowly

3. 35

4. 30

5. little

Tạm dịch

Singapore thu hút hàng triệu khách du lịch nỗi năm. Xe buýt hai tầng chạy chậm quanh thành phố. Giá của một chuyến đi là 35 đô. Cứ 30 phút lại có chuyến xe buýt. Chuyến tham quan này phù hợp với những người có ít thời gian.

Audio script

Singapore is a small island city-state. It attracts millions of visitors every year. A good way to see the city is by taking a hop-on hop-off bus. The bus goes slowly around the city. It stops at different attractions like Chinatown and Merlion Park. You can get off the bus at any place, and then get on the next bus. The tour costs 35 dollars, and there is a bus every 30 minutes. This kind of sightseeing is good for people with little time in the city.

Tạm dịch

Singapore là một quốc đảo nhỏ, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Một cách tốt để ngắm nhìn thành phố là đi xe buýt hai tầng. Xe buýt đi chậm quanh thành phố. Xe buýt dừng lại ở các điểm tham quan khác nhau như Khu Phố Tàu và Công viên Merlion. Bạn có thể xuống xe ở bất kỳ đâu, rồi lên xe tiếp theo. Chuyến tham quan có giá 35 đô la và cứ 30 phút lại có một chuyến xe buýt. Loại hình tham quan này rất phù hợp cho những người có ít thời gian ở thành phố.

Writing (Viết)

1.5. Review 3 Lớp 6 Skills Task 5

Look at the information on Mark’s visit to India last summer. Write a paragraph of about 50 words about his visit. (Nhìn vào thông tin về chuyến tham quan của Mark đến Ấn Độ vào mùa hè năm trước. Viết một đoạn văn khoảng 50 từ về chuyến tham quan của cậu ấy)

Guide to answer

Last summer, Mark visited Delhi in India. He had 7 days for visiting this country. In India, he watched a snake performance, visited temples and ate street food. People in this place were friendly and the weather was hot.

Tạm dịch

Mùa hè năm trước, Mark đã đến thăm Delhi ở Ấn Độ. Cậu ấy đã có 7 ngày tham quan đất nước này. Ở Ấn Độ, cậu ấy đã xem một buổi biểu diễn rắn, thăm các ngôi đền và ăn các món ăn đường phố. Mọi người ở nơi này rất thân thiện và thời tiết nóng nực.

Bài tập minh họa

Read the following passage and answer the questions.

My name's Lan. My best friend is Mi. She's 12 years old, like me! She has brown hair and brown eyes. Her favourite colour is blue. That's my favourite colour, too. She likes roller skating and cycling in summer. She has a dog called Tuti. I think that's a funny name! Mi is really nice. She is very funny. She makes me laugh a lot. She tells good jokes. Mi helps me in my lessons because sometimes I don't understand everything. We meet after school and do our homework together. We have a lot of fun. She's a good friend. She's always there for me. She understands my feelings and she cheers me up when I'm sad.

1. What is the passage about?

______________________________________

2. What is Lan's favourite colour?

_____________________________________

3. Why does Lan say Mi is funny?

______________________________________

4. Why does Mi help Lan in the lessons?

______________________________________

5. What does Mi do when Lan is sad?

_____________________________________

Key

1. It's about Lan's best friend.

2. It's blue.

3. Because Mi makes her laugh and tells good jokes.

4. Because sometimes Lan doesn't understand everything.

5. Mi cheers her up.

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần luyện tập:

- Đọc bài viết về các môn thể thao kì lạ.

- Phỏng vấn các bạn trong lớp về cuộc sống của họ.

- Nghe bài nói về Singapore.

- Viết đoạn văn ngắn về chuyến du lịch của Mark đến Ấn Độ.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Skills - Review 3 chương trình Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Review 3 lớp 6 Kết nối tri thức Skills - Các kĩ năng.

 • Câu 1: Read the text then answer the questions

  Lan has three meals a day: breakfast, lunch and dinner. She usually has breakfast at home. She has bread, eggs and milk for breakfast. At school, Lan and her friends have lunch at half past eleven. They often have fish or meat and vegetables for lunch. Lan has dinner with her parents at home at seven o'clock. They often have meat, fish or chicken and vegetables for dinner. After dinner, they eat some fruit and drink tea. Lan likes dinner because it is a big and happy meal of the day.

  How many meals does Lan have a day?

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5
  • A. at home
  • B. at school
  • C. in the garden
  • D. at the restaurant
  • A. her mom
  • B. her dad
  • C. her parents
  • D. her sister

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Skills - Review 3 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON