YOMEDIA
NONE

Project Unit 9 lớp 6 Cities of the world


Bài học Project - Unit 9 hướng dẫn các em nói về một thành phố trên thế giới mà các em muốn tham quan với các câu hỏi gợi ý. Các em sẽ được tìm thông tin về thành phố yêu thích của mình và luyện tập kĩ năng trình bày trước đám đông trong bài học này.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

My journey around the world. (Chuyến đi vòng quanh thế giới của mình) 

1.1. Unit 9 lớp 6 Project

Work in groups. (Làm việc theo nhóm)

- Choose one city in the world you would like to visit. (Chọn một thành phố trên thế giới mà bạn muốn đến thăm.)

- Find necessary information for your visit. (Tìm thông tin cần thiết cho chuyến đi của bạn)

Suggestions: (Gợi ý)

  • What city is it? (Đó là thành phố nào?)
  • Where is it? (Thành phố ở đâu?)
  • How can you go there? (Bạn đến đó bằng phương tiện gì?)
  • What's the weather like there? (Thời tiết ở đó như thế nào?)
  • What would you like to see and do there? (Bạn muốn ngắm gì và làm gì ở đó?)

Make a report of your findings and present it to the class. (Làm một báo cáo về những gì bạn tìm được và trình bày với cả lớp)

Guide to answer

It's Tokyo. (Đó là Tokyo.)

Tokyo is located on the east coast of Honshu, the largest of the four islands that make up Japan. (Tokyo nằm trên bờ biển phía đông của Honshu, là hòn đảo lớn nhất trong bốn hòn đảo tạo nên Nhật Bản.)

I can go there by plane. (Mình có thể đến đó bằng máy bay.)

The weather there is often cold and snowy. (Thời tiết ở đó thường lạnh và có tuyết.)

I would like to see cherry blossoms in the street and wear kimono - a traditional costume of Japanese. (muốn ngắm hoa anh đào trên đường phố và mặc kimono - trang phục truyền thống của người Nhật.)

Bài tập minh họa

Reorder the words to make a complete sentence. (Sắp xếp các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh)

1. would/ you/ What/ to/ like/ do/ ?

2. the/ What's/ like/ weather/?

3. is/ city/ it/ What/ ?

4. can/ there/ How/ you/ go/ ?

5. located/ It/ in/ Japan/ is

Key

1. What would you like to do?

2. What's the weather like?

3. What city is it?

4. How can you go there?

5. It is located in Japan.

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần hoàn thành thông tin về thành phố em chọn tham quan và luyện tập trình bày trước lớp về thành phố đó.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Project - Unit 9 chương trình Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 9 lớp 6 Kết nối tri thức Project - Dự án.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Project - Unit 9 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON