YOMEDIA

Tiếng Anh Lớp 6 Kết nối tri thức Unit 8: Sports and games - Thể thao và trò chơi

Dưới đây là nội dung Unit 8 Sports and games​​ của chương trình Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức. Bài học được Hoc247 biên soạn với các phần Getting started, A closer look 1, A closer look 2, Communication, Skills 1, Skills 2, Looking back và Project sẽ cung cấp đầy đủ kiến thức cho các em. Bên cạnh đó, các bài tập minh họa và bài tập trắc nghiệm sẽ giúp các em tự luyện tập, đối chiếu đáp án, đánh giá năng lực bản thân. Hệ thống hỏi đáp đi kèm sẽ giúp các em nâng cao khả năng giải quyết các bài tập khó và tích lũy vốn từ vựng liên quan đến chủ đề Thể thao và trò chơi.

Chủ đề Tiếng Anh 6

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON