YOMEDIA

Tiếng Anh Lớp 6 Kết nối tri thức Unit 4: My neighbourhood - Hàng xóm của tôi

Nội dung bài giảng Unit 4 My neighbourhood của môn Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức sau đây sẽ giúp các em tìm hiểu các nội dung về "Hàng xóm của tôi". Các bài học trong Unit 4 được biên soạn chi tiết và đầy đủ, bám sát nội dung SGK; đồng thời còn cung cấp các bài tập minh họa và bài tập trắc nghiệm để các em luyện tập. Để giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng, mời các em đến với hệ thống hỏi đáp về chủ đề "My neighbourhood".

Chủ đề Tiếng Anh 6

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON