YOMEDIA

Tiếng Anh Lớp 6 Kết nối tri thức Unit 3: My friends - Những người bạn của tôi

"Những người bạn của tôi" là nội dung các em sẽ tìm hiểu ở Unit 3 My friends​​ của môn Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức. Hoc247 đã biên soạn và gửi đến các em các bài học với đầy đủ nội dung bám sát chương trình SGK. Ngoài ra, để ôn tập kiến thức, các em có thể luyện tập thêm các câu hỏi trắc nghiệm. Hệ thống hỏi đáp về chủ đề sẽ giúp các em có thể phát triển thêm từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó nhanh chóng, hiệu quả.

Chủ đề Tiếng Anh 6

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON