YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 8 Tiếng Anh lớp 12 phần Language Focus - Life in the future

Sau phần bài học lý thuyết ngữ pháp, mời các em thực hành bài tập Language Focus Unit 8 Lớp 12 nhằm củng cố kiến thức ngữ pháp vừa được học về giới từ và mạo từ.

RANDOM

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):

 

YOMEDIA