YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 8 Tiếng Anh lớp 12 phần Speaking - Life in the future

Với những kiến thức đã củng cố về mẫu câu hội thoại giao tiếp, bài tập thực hành hội thoại Speaking Unit 8 Tiếng Anh 12 sẽ giúp các em ôn tập về cách đưa ra ý kiến về một vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Chúc các em thực hành hiệu quả!

RANDOM

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

YOMEDIA