YOMEDIA
NONE

Project Unit 4 lớp 6 My neighbourhood


Mời các em đến với bài học đầy thú vị của Unit 4 - bài học Project. Trong bài học này, các em sẽ vẽ bản đồ về một nơi sinh sống theo ý thích của mình và luyện tập hỏi và đưa ra lời chỉ dẫn cho các địa điểm khác nhau trong bản đồ. Chúc các em học tập thật vui.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

MY MAP (BẢN ĐỒ CỦA TÔI)

1.1. Unit 4 Lớp 6 Project Task 1

Draw a map of a neighbourhood. Write names of at least five places on your map. (Vẽ một bản đồ về một nơi sinh sống. Viết tên ít nhất năm địa điểm trên bản đồ.)

Guide to answer

Mỗi học sinh vẽ một bản đồ về một nơi sinh sống theo ý tưởng của mình.

1.2. Unit 4 Lớp 6 Project Task 2

Work in pairs. Take turns to ask for and give directions to the places on the map. (Làm việc theo cặp. Thay phiên nhau hỏi và đưa ra những chỉ dấn để đến những nơi trên bản đồ.)

Guide to answer

A: Excuse me. Could you tell me the way to the square, please?

B: Go to the end of this street. It’s on your right.

A: And where is the nearest supermarket?

B: Take the second right and it’s on your left.

Tạm dịch

A: Xin lỗi. Bạn có thể cho tôi biết đường đến quảng trường được không?

B: Đi đến cuối con phố này. Quảng trường ở bên phải của bạn.

A: Và siêu thị gần nhất ở đâu?

B: Rẽ phải thứ hai và siêu thị ở bên trái của bạn.

Bài tập minh họa

Chọn đáp án đúng

1. I think New York is more expensive/expensiver than Pari. 

2. Is the North Sea more big/bigger than the Mediterranean Sea? 

3. Are you a better/good job than your sister? 

4. My mom’s funny/funnier than your mom! 

5. Crocodiles are more dangerous than/as fish.

6. Math is badder/worse than chemistry.

Đáp án

1. expensive

2. bigger

3. better

4. funnier

5. than

6. worse

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần hoàn thành bản đồ về một nơi sinh sống và luyện tập hỏi và đưa ra lời chỉ dẫn cho các địa điểm khác nhau trong bản đồ.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Project - Unit 4 chương trình Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 4 lớp 6 Kết nối tri thức Project - Dự án.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Project - Unit 4 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON