YOMEDIA
NONE

A closer look 2 Unit 4 lớp 6 My neighbourhood


Đến với bài học A closer look 2 - Unit 4, các em sẽ được học một điểm ngữ pháp mới: so sánh hơn với tính từ. Thông qua các bài tập khác nhau, các em sẽ dễ dàng ghi nhớ cấu trúc và cách dùng của điểm ngữ pháp mới này.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

Grammar (Ngữ pháp)

Comparative adjectives (Tính từ so sánh hơn)

1.1. Unit 4 Lớp 6 A closer look 2 Task 1

Complete the following sentences with the comparative form of the adjectives in brackets. Number 1 is an example. (Hoàn thành câu với dạng so sánh hơn của các tính từ trong ngoặc. Câu 1 là ví dụ)

Guide to answer

2. noisier           3. bigger          4. more expensive       5. more exciting

Tạm dịch

1. Tòa nhà này cao hơn tòa nhà kia.

2. Khu phố của mình ồn ào hơn khu phố của bạn.

3. Hình vuông ở Hà Nội lớn hơn hình vuông ở Hội An.

4. Sống ở thành phố thường đắt hơn sống ở nông thôn.

5. Sống ở thành phố có thú vị hơn sống ở nông thôn không?

1.2. Unit 4 Lớp 6 A closer look 2 Task 2

Use the correct form of the words in brackets to complete the letter. (Dùng dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành lá thư)

Guide to answer

2. smaller

3. older 

4. wider 

5. more delicious

6. cheaper

Tạm dịch

Nick thân mến,

Bạn có khỏe không?

Hà Nội đẹp nhưng nơi đây quá tấp nập so với mình. Bây giờ mình có quãng thời gian vui vẻ tại biển Cửa Lò. Thời tiết ở đây nóng hơn ở Hà Nội. Những ngôi nhà và các tòa nhà cao tầng thì cũng nhỏ hơn và cũ hơn so với ở Hà Nội.

Đường xá rộng hơn và ít xe cộ. Đồ biển ở đây ngon và rẻ hơn so với đồ biển ở Hà Nội.

Gặp lại bạn sớm nhé,

Vy

1.3. Unit 4 Lớp 6 A closer look 2 Task 3

Look at the pictures of the two neighbourhoods: Binh Minh and Long Son. Compare two neighbourhoods. You can use the adjectives below. (Quan sát bức tranh về hai khu vực là Bình Minh và Long Sơn. So sánh hai khu vực ấy, sử dụng những tính từ đã cho

Tạm dịch

Bình Minh ồn ào hơn Long Sơn.

Guide to answer

- Binh Minh is more crowded than Long Son. (Bình Minh đông đúc hơn Long Sơn)

- Long Son is quieter than Binh Minh. (Long Sơn yên tĩnh hơn Bình Minh)

- Long Son is more peaceful than Binh Minh. (Long Sơn yên bình hơn Bình Minh)

- Binh Minh is more modern than Long Son. (Bình Minh hiện đại hơn Long Sơn)

- Binh Minh is busier than Long Son. (Bình Minh náo nhiệt hơn Long Sơn)

- Long Son is more boring than Binh Minh. (Long Sơn chán hơn Bình Minh)

1.4. Unit 4 Lớp 6 A closer look 2 Task 4

Work in pairs. Ask and answer questions about Binh Minh and Long Son neighbourhoods using the pictures in 3. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời về khu Bình Minh và Long Sơn sử dụng các bức ảnh trong bài tập 3)

Example

A: Is Binh Minh noisier than Long Son?

B: Yes, it is.

A: Is Long Son more modern than Binh Minh?

B: No, it isn’t.

Tạm dịch

A: Bình Minh có ồn hơn Long Sơn không?

B: Có.

A: Long Sơn có hiện đại hơn Bình Minh không?

B: Không.

Guide to answer

A: Is Binh Minh busier than Long Son?

B: Yes, it is.

A: Is Long Son more crowded than Binh Minh?

B: No, it isn’t.

Tạm dịch

A: Bình Minh có náo nhiệt hơn Long Sơn không?

B: Có.

A: Long Sơn có đông đúc hơn Bình Minh không?

B: Không.

Bài tập minh họa

Điền vào chỗ trống dạng đúng của so sánh hơn. Sử dụng “er” hoặc thêm “more”.

1. Dogs are ………… (intelligent) than rabbits.

2. Lucy is…………… (old) than John.

3. Russia is far ………… (large) than the UK.

4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

5. Julie is …………… (quiet) than her sister.

6. My Latin class is ……………. (boring) than my English class.

Đáp án

1. more intelligent

2. older

3. larger

4. more colourful

5. quieter

6. more boring

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ cách dùng và cấu trúc so sánh hơn với tính từ như sau:

- Cách dùng: Chúng ta có thể dùng tính từ so sánh hơn để so sánh hai người hoặc hai vật.

- Cấu trúc:

+ So sánh hơn với tính từ ngắn vần: S1 + tobe + adj + er + than + S2

Ví dụ: Today is hotter than yesterday. (Hôm nay thì nóng hơn hôm qua)

+ So sánh hơn với tính từ dài vần: S1 + tobe + more + adj + than + S2

Ví dụ: My house is more expensive than her house. (Nhà của tôi thì đắt hơn nhà cô ấy)

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần A closer look 2 - Unit 4 chương trình Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 4 lớp 6 Kết nối tri thức A closer look 2 - Cái nhìn chi tiết 2.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp A closer look 2 - Unit 4 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON