YOMEDIA
NONE

A closer look 1 Unit 4 lớp 6 My neighbourhood


Bài học A closer look 1 - Unit 4 giới thiệu đến các em một số từ vựng mới và hướng dẫn các em cách phát âm /i/ và /i:/. Các em cùng làm các bài tập bên dưới để ghi nhớ các từ vựng và luyện tập cách phát âm mới nhé!

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

Vocabulary (Từ vựng)

1.1. Unit 4 Lớp 6 A closer look 1 Task 1

Match the places below with the pictures. Then listen, check and repeat the words. (Nối những địa điểm dưới đây với các bức tranh. Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại các từ)

Guide to answer

1.c       2.e       3.d        4.a        5. b

Tạm dịch

1. square: quảng trường

2. art gallery: trung tâm triển lãm nghệ thuật

3. cathedral: nhà thờ

4. temple: đền

5. railway station: nhà ga xe lửa

1.2. Unit 4 Lớp 6 A closer look 1 Task 2

Work in pairs. Ask and answer questions about where you live. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về nơi bạn sống.)

Example

A: Is there a square in your neighbourhood?

B: Yes, there is/  No, the isn't.

Tạm dịch

A: Có quảng trường trong khu bạn sống không?

B: Có/ Không.

Guide to answer

A : Is there a temple in your neighborhood?

B : No, there isn’t.

Tạm dịch

A: Có ngôi đền trong khu bạn sống không?

B: Không.

1.3. Unit 4 Lớp 6 A closer look 1 Task 3

Work in groups. Ask and answer about your neighbourhood. You can use the adjectives below. (Làm việc theo nhóm. Hỏi và trả lời về nơi em sống. Em có thể dùng các tính từ dưới đây

Example

A: Is your neighbourhood quiet?

B: Yes, it is / No, it’s noisy.

Tạm dịch

A: Khu bạn sống có yên tĩnh không?

B: Có./ Không.

Guide to answer

A: Is your neighbourhood modern?

B: Yes, it is.

Tạm dịch

A: Khu bạn sống có hiện đại không?

B: Có

Pronunciation (Phát âm)

/i/ and /i/:/

1.4. Unit 4 Lớp 6 A closer look 1 Task 4

Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /i/ and /i:/ (Nghe và nhắc lại các từ. Chú ý vào âm /i/ và /i:/)

Now, in pairs put the words in the correct column. (Bây giờ, làm việc theo cặp đặt các từ vào đúng cột)

Guide to answer

1.5. Unit 4 Lớp 6 A closer look 1 Task 5

Listen and practice the chant. (Nghe và luyện tập)

Tạm dịch

Nơi tôi sống

Thành phố của tôi rất ồn ào.

Có rất nhiều cây trồng.

Mọi người ở đây rất bận rộn

Đây là một nơi sống động để sinh sống.

Làng quê của tôi rất đẹp.

Có rất nhiều nơi để thăm quan.

Mọi người ở đây rất thân thiện.

Đây là một nơi thú vị để sinh sống.

Bài tập minh họa

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: This street is ___________ than that one.

A. more crowded

B. most crowded

C. the crowded

D. crowded

Question 2: The cinema is to the left ___________ the art gallery.

A. in

B. to

C. of

D. on

Question 3: Life in the city is so ___________ that I want to live there forever.

A. exciting

B. boring

C. historic

D. memorial

Question 4: My neighborhood is ___________ because of a factory.

A. fantastic

B. polluted

C. modern

D. exciting

Question 5: There is ___________ statue on the square.

A. the

B. X

C. an

D. a

Key

1. A

2. C

3. A

4. B

5. D

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ:

- Các từ vựng sau:

  • square: quảng trường
  • art gallery: trung tâm triển lãm nghệ thuật
  • cathedral: nhà thờ
  • temple: đền
  • railway station: nhà ga xe lửa

- Cách phát âm /i/ và /i:/

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần A closer look 1 - Unit 4 chương trình Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 4 lớp 6 Kết nối tri thức A closer look 1 - Cái nhìn chi tiết 1.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp A closer look 1 - Unit 4 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON