YOMEDIA
NONE

Getting started Unit 4 lớp 6 My neighbourhood


Bài học Getting Started mở đầu Unit 4 với chủ đề "My neighbourhood". Bài học sẽ giới thiệu đến các em các cách đưa ra lời chỉ dẫn và cung cấp các bài tập được biên soạn chi tiết để các em ghi nhớ kiến thức tốt hơn.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

Lost in the old town! (Lạc lối ở phố cổ!)

1.1. Unit 4 Lớp 6 Getting started Task 1

Listen and read. (Nghe và đọc)

Tạm dịch

Phong: Woa, chúng ta đang ở Hội An. Tớ rất hào hứng.

Nick: Tớ cũng vậy. Nơi đây thật đẹp. Chúng ta sẽ đi đâu trước đây?

Khang: Đi Chùa Cầu đi.

Phong: Ừ, nhưng mà nhà cổ Tấn Kỳ gần hơn. Chúng ta sẽ đến đó trước nhé?

Nick: Được thôi, đi nào.

Phong: Đợi đã.

Khang: Có chuyện gì vậy Phong?

Phong: Tớ nghĩ chúng ta bị lạc rồi.

Nick: Nhìn kìa, có một bạn nữ. Hãy thử hỏi bạn ấy xem.

Phong: Xin lỗi, bạn có thể chỉ cho bọn tớ đường đến nhà cổ Tấn Kỳ không?

Cô gái: Chắc chắn rồi. Đi thẳng. Rẽ vào ngõ thứ hai bên trái, sau đó rẽ phải.

Phong, Nick và Khang: Cảm ơn nhé.

1.2. Unit 4 Lớp 6 Getting started Task 2

Find in the conversation the sentences used to make suggestions. (Tìm trong đoạn hội thoại những câu đưa ra lời gợi ý).

Example

Let’s go to Chua Cau. (Hãy đi đến Chùa Cầu)

Guide to answer

- Shall we go there first? (Chúng ta sẽ đến đó trước nhé?)

- Fine, let’s go. (Được thôi, đi nào.)

- Let’s ask her. (Hãy thử hỏi bạn ấy xem.)

1.3. Unit 4 Lớp 6 Getting started Task 3

Read the conversation again. Put the actions in order. (Đọc lại đoạn hội thoại. Sắp xếp những hành động sau theo thứ tự).

a. The girl shows them the way  to Tan Ky House.

b. Nick, Khang and Phong arrive in Hoi An.

c. Nick, Khang and Phong decide to go to Tan Ky House.

d. Nick, Khang and Phong get lost. 

e. Phong asks a girl how to get  to Tan Ky House

Guide to answer

1. b    2.c    3.d       4.e      5.a

Tạm dịch

a. Bạn nữ chỉ cho họ đường đến nhà cổ Tấn Kỳ.

b. Nick, Khang và Phong đến Hội An.

c. Nick, Khang và Phong quyết định đi đến nhà cổ Tấn Kỳ.

d. Nick, Khang và Phong bị lạc.

e. Phong hỏi một bạn nữ làm sao để đến nhà cổ Tấn Kỳ.

1.4. Unit 4 Lớp 6 Getting started Task 4

Find and underline the following directions in the conversation. (Tìm và gạch chân những chỉ dẫn trong đoạn hội thoại)

A. turn right (rẽ phải)

B. cross the road (qua đường)

C. turn left (rẽ trái)

D. go straight (đi thẳng)

E. take the second turning on the left (rẽ trái vào đường thứ hai)

Now match these directions with the diagrams below. (Bây giờ nói các chỉ dẫn này với biểu đồ bên dưới)

Guide to answer

1.B      2.A       3.E    4.C         5.D

1.5. Unit 4 Lớp 6 Getting started Task 5

GAME: Find places (Trò chơi: Tìm các địa điểm)

Work in pair. Give your partner directions to one of the places on the map, and he/she tries to guess. Then swap. (Làm việc theo nhóm. Chỉ đường cho bạn bên cạnh của em đến một địa điểm trên bản đồ rồi để bạn ấy đoán xem đó là nơi nào. Đổi lượt).

Example

A: Go straight. Take the second turning on the left. It’s on your right.

B: Is that the gym?

A: No, try again.

Tạm dịch

A: Đi thẳng. Rẽ trái vào đường thứ hai. Nó ở bên phải bạn.

B: Đó là phòng tập thể dục à?

A: Không đúng, thử lại lần nữa.

Guide to answer

A: Go straight. Take the second turning on the right. It’s on your left.

B: Is that the cinema?

A: No, try again.

Tạm dịch

A: Đi thẳng. Rẽ phải vào đường thứ hai. Nó ở bên trái bạn.

B: Đó là rạp chiếu phim à?

A: Không đúng, thử lại lần nữa.

Bài tập minh họa

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

This is my close friend, Anna. She’s twelve years old. She is tall and thin. She has blonde hair, bright eyes and long black hair. Every day, she goes to school on foot with me. Her favorite subject is history. She’s very clever at learning historical events. I love her because I find her reliable. I can confide in her everything. I never get bored when being with her.

Question 1: Anna’s a secondary student.

A. True

B. False

Question 2: Anna’s short and overweight.

A. True

B. False

Question 3: Every day, they walk to school.

A. True

B. False

Question 4: History is Anna’s favorite subject because she can learn historical events.

A. True

B. False

Question 5: Anna’s not reliable.

A. True

B. False

Key

1. A

2. B

3. A

4. A

5. B

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các cách đưa ra lời chỉ dẫn sau đây:

  • turn right (rẽ phải)
  • cross the road (qua đường)
  • turn left (rẽ trái)
  • go straight (đi thẳng)
  • take the second turning on the left (rẽ trái vào đường thứ hai)

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Getting started - Unit 4 chương trình Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 4 lớp 6 Kết nối tri thức Getting started - Khởi động.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Getting started - Unit 4 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON