YOMEDIA
NONE

Looking back Unit 4 lớp 6 My neighbourhood


Bài học Looking back là phần hệ thống lại kiến thức đã học trong Unit 4. Trong bài học này, các em sẽ làm các bài tập để ôn lại từ vựng và hình thức so sánh hơn của tính từ. Mời các em cùng xem chi tiết bài học ngay bên dưới.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

Vocabulary (Từ vựng)

1.1. Unit 4 Lớp 6 Looking back Task 1

Write the name for each picture. (Viết tên cho mỗi bức tranh)

Guide to answer

1. temple (đền)

2. railway station (ga xe lửa)

3. square (quảng trường)

4. art gallery (trung tâm triển lãm nghệ thuật)

5. cathedral (nhà thờ)

1.2. Unit 4 Lớp 6 Looking back Task 2

Put the following adjectives in the correct column. (Đặt tính từ dưới đây vào cột thích hợp)

Guide to answer

1.3. Unit 4 Lớp 6 Looking back Task 3

Now write their comparative forms in the table below. (Bây giờ viết dạng so sánh hơn của tính từ vào bảng bên dưới)

Guide to answer

1.4. Unit 4 Lớp 6 Looking back Task 4

Complete the sentences comparing the pictures. Use the comparative forms of the adjectives below. (Hoàn thành các câu so sánh các bức tranh. Sử dụng hình thức so sánh hơn của các tính từ bên dưới)

Guide to answer

1. noisier

2. more modern 

3. more expensive 

4. more peaceful

Tạm dịch

1. Con đường này ồn ào hơn con đường kia.

2. Nhà ở thành phố thì hiện đại hơn nhà ở nông thôn.

3. Những thứ ở cửa hàng thì đắt hơn những thứ ở chợ quê.

4. Cuộc sống ở miền quê thì thanh bình hơn cuộc sống ở thành phố.

Bài tập minh họa

Bài tập so sánh hơn của tính từ

1. Are cats ………… (intelligent) than dogs?.

2. She is…………… (young) than John.

3. Canada is far ………… (large) than Vietnam.

4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

5. She is …………… (quiet) than her sister.

6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.

Đáp án

1. more intelligent

2. younger

3. larger

4. more colourful

5. quieter

6. more boring

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ:

- Các từ vựng sau đây:

  • square: quảng trường
  • art gallery: trung tâm triển lãm nghệ thuật
  • cathedral: nhà thờ
  • temple: đền
  • railway station: nhà ga xe lửa

- Cách dùng và cấu trúc so sánh hơn với tính từ như sau:

+ Cách dùng: Chúng ta có thể dùng tính từ so sánh hơn để so sánh hai người hoặc hai vật.

+ Cấu trúc:

  • So sánh hơn với tính từ ngắn vần: S1 + tobe + adj + er + than + S2

Ví dụ: Today is hotter than yesterday. (Hôm nay thì nóng hơn hôm qua)

  • So sánh hơn với tính từ dài vần: S1 + tobe + more + adj + than + S2

Ví dụ: My house is more expensive than her house. (Nhà của tôi thì đắt hơn nhà cô ấy)

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Looking back - Unit 4 chương trình Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 4 lớp 6 Kết nối tri thức Looking back - Luyện tập.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Looking back - Unit 4 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON