YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 2 Tiếng Anh lớp 12 phần Writing - Cultural Diversity

Sau bài viết về đề tài văn hóa, mời các em đến với bài tập trắc nghiệm Writing Unit 2 Lớp 12 Cultural Diversity giúp các em củng cố kỹ năng sắp xếp từ hoặc cụm từ để viết được một câu hoàn chỉnh đúng ngữ pháp và đầy đủ ý nghĩa.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF