ON
ADMICRO
VIDEO

Unit 2 lớp 12 Writing - Bài viết Cultural Diversity


Nội dung bài học Unit 2 Lớp 12 Cultural Diversity phần Writing truyền tải kiến thức về cách mô tả đặc trưng chiếc nón lá Việt Nam. Qua đó, giúp các em phát triển kỹ năng sắp xếp và miêu tả một đồ vật đơn giản bằng những từ hoặc cụm từ cho sẵn.

VDO.AI
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

1. Unit 2 Lớp 12 Writing Task 1

You are going to write about the conical leaf hat or the "nón lá", a symbol of Vietnamese culture. Look at the picture below. Write the Vietnamese equivalents for the English words. (Bạn sẽ viết về nón lán một biểu tượng đặc trưng của nền văn hóa Việt Nam. Hãy xem hình. Tìm từ tiếng Việt tương đương với từ tiếng Anh.)


leaf

rim

ribs

strap

 

1.......................................

2.......................................

3.......................................

4.......................................

 

 

Guide to answer

 • leaf         1. lá
 • rim         2. vành nón
 • ribs         3. gọng nón
 • strap       4. quai nón

2. Unit 2 Lớp 12 Writing Task 2

Write a passage of about 150 words about the conical leaf hat of Vietnam, using the outline and information below. (Hãy viết một đoạn văn khoảng 150 từ về chiếc nón lá Việt Nam, dùng những thông tin và dàn ý bên dưới)

 

Introduction:

- symbol of Vietnamese girls/women

- part of spirit of the Vietnamese nation

Main body:

Materials

Shape and size

 

Process

 

- special kind of bamboo and young/soft palm leaves

- conical form

- diameter: 45-50 cm; 25-30 cm high

- covering the form with leaves/sewing leaves around ribs

Conclusion:

- protecting people from sun/rain

- girls/women look pretty/attractive

 

Guide to answer

The conical leaf hat is one of the typical symbols of the Vietnamese culture because it cannot be found anywhere else in the world. The leaf hat is not only a symbol of Vietnames girls and women, but also has become a part of spirit of the Vietnamese nation. 

The hat is made from a special kind of bamboo and young, soft palm leaves. It has a conical form. The diameter of the hat is from 45 to 50 cm and it is from 25 to 30 cm high. The form is covered with the palm leaves. Finally, the hat is painted with a coat of attar oil.

The leaf hat is used like an umbrella to protect people from the sun or the rain. Beneath the broad rims of the leaf hat, girls and women look prettier and more attractive.

Bài tập minh họa

 
 
Using the information and outline below, write a passage to describe "ao dai".
 • Introduction
  • the most recognizable traditional Vietnamese costume
  • a symbol to show the national pride
 • Body
  • Origin: applying to the outfit worn at the court of the Nguyen Lords at Hue in the 18th century
  • Material: a tight-fitting silk tunic
  • Shape:
   • slit on the slides
   • over loose pants
  • Modern style:
   • print lines of poetry on the "ao dai"
   • add symbols such as: sun, star, cross, stripes,...
 • Conclusion
  • wearing in some special occasions
  • men and women look attractive.
Guide to answer

The "ao dai" is the most recognizable traditional Vietnamese costume. It is also a symbol to show the national pride like the conical leaf hat. 

The word "ao dai" was originally applied to the outfit worn at the court of the Nguyen Lords at Hue in the 18th century. For centuries, it is the traditional dress of Vietnamese women. With the special design, it is made from a tight - fitting silk tunic that is slit on the slides and worn over loose pants. Now many fashion designers want to change "ao dai" into modern styles. Some have printed lines of poetry on the "ao dai". Others have add symbols from nature such as: sun, star, flowers,... or cross, stripes to make this costume more beautiful.

Nowadays, "ao dai" is not only worn by women, but also by men. In some special occasions like Tet holiday, wedding or meeting, people wear this traditional costume to express the national pride. 

Bài tập trắc nghiệm Writing Unit 2 Lớp 12

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Writing Unit 2 Tiếng Anh Lớp 12 Cultural Diversity về đa dạng văn hóa.

Để củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng đọc hiểu, mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 2 lớp 12 Writing về đề tài đa dạng văn hóa.

 • Câu 1: Choose the correct sentence which is built from the words given.

  eating/ most Americans/ hold/ fork/ hand/ write//

  • A. When most Americans are eating, they hold fork in the hand which they write.
  • B. When eating, most Americans hold the fork in the hand with which they write
  • C. When eating, most Americans hold a fork in the hand with that they write.
  • D. When most Americans eating, they hold a fork in hand they write with.
  • A. In some cultures, arranged marriage is a tradition handing down through many generations.
  • B. In some cultures, arranged marriage is a tradition handed down through many generations.
  • C. For some cultures, arranged marriage is a traditional hands down through many generations.
  • D. To some cultures, arranged marriage is a traditional handed down through many generations.
  • A. Even today an overwhelming majority of Indians in India have their marriages planned by their parents.
  • B. Even today a majority of Indians in India have their marriages to plan their marriages.
  • C. Even today, majority of Indians in India have their marriages plan for their marriages.
  • D. Even today a majority of Indians in India have their marriages plan by their parents.

Câu 3 - câu 5 xem phần trắc nghiệm để thực hành online.

Hỏi đáp Writing Unit 2 Lớp 12

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học Writing này các em chuyển qua bài học Unit 2 Lớp 12 Cultural Diversity - Language Focus kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

-- Mod Tiếng Anh 12 HỌC247

 

AMBIENT
1=>1