YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 13 Tiếng Anh lớp 12 phần Language Focus - The 22nd SEA Games

Qua bài học ngữ pháp về so sánh, bài tập trắc nghiệm Language Focus Unit 13 Lớp 12 nhằm ôn tập kiến thức mới học và giúp các em thông thạo điểm ngữ pháp cơ bản này.

RANDOM

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):

 

YOMEDIA