Trắc nghiệm Unit 13 Tiếng Anh lớp 12 phần Vocabulary - The 22nd SEA Games

Bài tập trắc nghiệm Vocabulary Unit 13 Lớp 12 nhằm kiểm tra khả năng ghi nhớ và đoán từ trong quá trình học bài. Chúc các em học tốt!

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):