YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 12 Tiếng Anh lớp 12 phần Writing - Water Sports

Bài tập trắc nghiệm Writing Unit 12 Lớp 12 bổ trợ các em trong việc viết và hoàn thành câu đúng ngữ pháp và ngữ nghĩa. Hi vọng các em rèn luyện hiệu quả với dạng bài tập này.

RANDOM

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

YOMEDIA