YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 12 Tiếng Anh lớp 12 phần Vocabulary - Water Sports

Mời các em thực hành bài tập trắc nghiệm Vocabulary Unit 12 Lớp 12 với mục đích tự kiểm tra từ vựng và đoán nghĩa từ theo tình huống trong bài học.

RANDOM

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

YOMEDIA