YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 11 Tiếng Anh lớp 12 phần Writing - Books

Đến với bài tập trắc nghiệm Writing Unit 11 Lớp 12, các em có thể kiểm tra khả năng nhận biết biến đổi các câu theo cấu trúc ngữ pháp tương đương.

RANDOM

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

YOMEDIA