Bài tập 6 trang 100 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 6 tr 100 sách GK Toán 9 Tập 1

Trong các biển báo giao thông sau, biển nào có tâm đối xứng, biển nào có trục đối xứng?

a) Biển cấm đi ngược chiều (h.58):

b) Biển cấm ôtô (h.59):

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Bài 6 cho ta cách nhận biết hình có trục đối xứng và tâm đối xứng.

Câu a:

Hình này vừa có tâm đối xứng vừa có trục đối xứng

Câu b:

Hình này có một trục đối xứng

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 100 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Hoa Lan

  Bài 14* (Sách bài tập trang 158)

  Cho đường tròn (O) và hai điểm A, B nằm ngoài đường tròn. Dựng đường kính COD sao cho AC = BD

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tran Chau

  Bài 13* (Sách bài tập trang 158)

  Tam giác ABC cân tại A, BC = 12 cm, đường cao AH = 4cm. Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  Bài 12 (Sách bài tập trang 158)

  Cho tam giác ABC cân tại A, nội tiếp dduwwongf tròn (O). Đường cao AH cắt đường tròn ở D

  a) Vì sao AD là đường kính của đường tròn (O) ?

  b) Tính số đo góc ACD

  c) Cho BC = 24 cm, AC = 20 cm. Tính đường cao AH và bán kính đường tròn (O)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  Bài 11 (Sách bài tập trang 158)

  Cho hình vuông ABCD

  a) Chứng minh rằng bốn đỉnh của hình vuông cùng nằm trên một đường tròn. Hãy chỉ ra vị trí của tâm đường tròn đó ?

  b) Tính bán kính của đường tròn đó, biết cạnh của hình vuông bằng 2 dm ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong

  Bài 10 (Sách bài tập trang 157)

  Cho tam giác đều ABC cạnh bằng 3cm. Bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng :

  (A) \(2\sqrt{3}cm\)          (B) 2cm                  (C) \(\sqrt{3}cm\)                        (D) \(\sqrt{2}cm\)

  Hãy chọn câu trả lời đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời